Štvrtok, 18. Júl, 2019. Aj dnes môžete urobiť niečo pre životné prostredie.

O nás

MIDORIING – Midori Ingineering
Midori ( v japončine zelený ) Ingineering – aplikácia zelených, životnému prostrediu prospešných technológií do praxe.
Midoriing je spoločnosť, ktorá sa od svojho vzniku orientuje na ekologicky prospešné technológie s vytrvalým smerovaním k pomoci prírode, ale aj ku všetkým subjektom prírodu chrániť a nepoškodzovať. Venujeme sa znižovaniu znečistenia prírody a tiež jej zaťaženia znečistením ľudskou intelektuálnou činnosťou. Spoločnosť Midoriing so svojimi technológiami ponúka podnikateľským subjektom rýchlu návratnosť investícií do moderných technológií rapídnym znižovaním prevádzkových nákladov.

Ochrana vzduchu
Ponúkame riešenia znižujúce znečistenie vzduchu, ako sú priemyselné filtre, technológie odprášenia celých výrobných procesov a tiež zníženie podielu nebezpečných látok v spalinách, ktoré sú v prevažnej miere karcinogénne.
Ponúkame odborný servis na už existujúcich filtračných zariadeniach za účelom posúdenia ich prevádzky schopnosti a účinnosti. V prípade potreby aj opravy a výmeny filtračných elementov s cieľom zvýšiť efektívnosť zariadení, prípadne prinavrátenie ich funkčnosti.

Znižovanie prevádzkových nákladov
Ochrana prírody nemusí mať za následok len zvyšovanie investičných nákladov. Ponúkame technológie, ktoré sú nie len priateľské k životnému prostrediu, ale zároveň prinášajú zníženie prevádzkových nákladov. Či už je to zníženie poruchovosti a tým zvýšenie životnosti technológií, alebo zvýšenie spoľahlivosti a tým aj času medzi jednotlivými opravami.

LED technológie
Medzi najmodernejšie a najrýchlejšie napredujúce technológie, ktoré spôsobujú najväčšie zníženie prevádzkových nákladov sú LED zdroje svetla. Ide o prostú náhradu zastaraných žiaroviek, výbojok, alebo neónových svietidiel za najmodernejšie výdobytky vedy a techniky.
Spoločnosť Midoriing ponúka riešenia zamerané na zníženie prevádzkových nákladov na svietenie výmenou stávajúcich zdrojov svetla za LED zdroje, či už sú to interiérové riešenia, alebo osvetlenie hál a výrobných priestorov, vonkajších priestorov, alebo realizácia  a rekonštrikcia verejného osvetlenia.

Technologické celky
Ponúkame technické riešenia celých technologických celkov, či už ako generálny dodávateľ, alebo v subdodávke jednotlivých častí. Poskytujeme riešenia na kľúč, od prvotnej konzultácie s partnerom, kde ponúkame svoje bohaté skúsenosti z predošlých projektov, cez prípravu projektu až po jeho realizáciu dodávkou technológií a tiež aj ich montážou a uvedením do prevádzky.

Sme tu pre vás s ponukou odbremeniť vás od sekundárnych problémov ktoré znepríjemňujú a možno aj obmedzujú plné využitie vášho výrobného potenciálu, s ponukou mať možnosť prostriedky usporené v spolupráci s firmou Midoriing vhodne umiestniť do ďalších moderných technológií a zvýšiť tak kvalitu a objem vlastnej výroby.