Štvrtok, 18. Júl, 2019. Aj dnes môžete urobiť niečo pre životné prostredie.

Separator iskier


Novinka v produktoch firmy Midoriing,s.r.o. separator iskier (lapač iskier)  pre Vašu dokonalu ochranu filtračného zariadenia

 

 

DOKONALÁ OCHRANA VÁŠHO FILTRA!

 

Pred separátor iskier: ISA

(lapač iskier)

 

Pred separátor iskier „ISA“  je určený k použitiu v technologických procesoch, kde dochádza k častému výskytu žeravých, prípadne horiacich častíc tuhého materiálu vo vzdušnine odsatého filtračnou technológiu čistenia vzdušniny, resp. spalín. Pred separátor je navrhnutý tak, aby dochádzalo k separácii väčších tuhých častíc zo vzdušniny na základe fyzikálnych procesov. Najčastejšie použitie je v procesoch kde dochádza k mechanickému deleniu materiálov, ako sú napr. plazmové rezanie materiálu, brúsenie, rozbrusovanie, odsávanie pecí a pod. Pred separátor je určený k montáži medzi zdroj prachu, dymu a filtračné zariadenie. Hlavnou úlohou pred separátora je ochrana filtra pred vniknutím tuhých častíc s vysokou teplotou, ktoré by mohli spôsobiť buď zapálenie filtra, alebo teplotnú degradáciu filtračných textílií. Obidva tieto procesy majú za následok znefunkčnenie a v mnohých prípadoch dokonca poškodenie filtra a ventilátora.

 

Pred separátor sa skladá z:

 

-       potrubná časť  s mechanizmom na zachytávanie iskier, ťažších žeravých častíc

-       pripojovacie príruby (podľa danej špecifikácie)

-       prepojovacie potrubie medzi separátorom a zásobníkom na odlúčený prach

(štandardne f120mm)

-       uzatváracia klapka na potrubí medzi separátorom a zásobníkom (f120mm)

-       zásobník na odlúčený prach resp. zachytené iskry (štandardne 60 litrov)

 

Základne technické údaje pre návrh separátora:

 

-       optimálna vstupná rýchlosť prúdenia vzduchu: 17 – 20 m/s

-       odporúčaná dĺžka rovného potrubia medzi pred separátorom a filtračným zariadením je 2,5 m

-       pripojovacie rozmery zariadenia podľa špecifikácie (štandardne vzduchotechnické priemery potrubí)

-       tlaková strata: 450 – 600 Pa